Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Uddannelsen

Her kan du læse om uddannelsesforløbet indenfor offentlig administration

Uddannelsen "Kontorassistent med speciale i offentlig administration" varer 2 år og veksler mellem praktik og teori.

Praktik:

Ikast-Brande Kommune giver dig en fantastisk chance for at få en bred uddannelse. Du vil i praktikperioden komme i 2-3 forskellige afdelinger, hvilket giver dig de bedste muligheder for at få indblik i den offentlige sektor. Du har mulighed for, at kunne ønske hvilke afdelinger du vil i til ansættelsessamtalen.

I Personale- og Organisationsafdelingen er der en uddannelsesansvarlig, Susan Hedegaard, som er med til at ansætte eleverne, sikre koordination af elevernes uddannelse, og som er elevernes fælles kontaktperson.

Du vil i hver enkelt afdeling blive tilknyttet en elevansvarlig. Den elevansvarlige sørger for, at du kommer igennem de arbejdsområder, der kræves for, at du kan blive uddannet. Du vil få ansvar for dine egne arbejdsopgaver og mulighed for medindflydelse. Dine øvrige kollegaer er selvfølgelig også altid villige til at hjælpe og besvare spørgsmål. 

Teori:

Den teoretiske del foregår på UCH Holstebro, hvor elever fra det offentlige og kommunale mødes og udveksler erfaringer. Du vil blive undervist i emner indenfor organisation og samarbejde, politik og økonomi, kommunikation og lovgivning.
For at blive kontorassistent med speciale i offentlig administration skal du deltage i obligatoriske skoleophold. På et af skoleopholdene er der arrangeret studietur til Bruxelles, hvor du blandt andet skal ind at se Europaparlamentet. Afslutningsvis skal du bestå en fagprøve, som er opdelt i en skriftlig og en mundtlig del.

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000

Brande administrationsbygning ||  Nørre Snede administrationsbygning

 
E-mail og Digital Post

Kontakt ved generel henvendelse (uden cpr.nr.)
Kontakt ved personlig henvendelse (med cpr.nr.)

 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Ikast-Brande kommune, som vedrører Borgerservice. Så kan vi vejlede dig. Vær opmærksom på, at vi ikke må behandle spørgsmål, hvor der indgår personfølsomme oplysninger.