Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Personaleforhold

Her kan du læse om personaleforholdene ved Ikast-Brande Kommune, heriblandt løn og ferie, flextid, arbejdsmiljø og kantine

Løn og ferie

Som kontorelev ved Ikast-Brande Kommune får du en god løn.

Satserne er pr. 01.10.2017:

  • 1. år er lønnen 13.256,39 kr. pr. måned.
  • 2. år er lønnen 13.952,29 kr. pr. måned.

Er du over 25 år, eller bliver du det i løbet af din uddannelse, får du såkaldt voksenelevløn, dvs. 19.937,08 kr. pr. måned samt pension.

Ferieåret løber fra den 1. maj til den 30. april.

Når du bliver ansat, får du en uges ferie med løn. Det gør du fordi Ikast-Brande Kommune har valgt at holde lukket nogle dage om året, blandt andet mellem jul og nytår. På lukkedagene skal du holde ferie.
Hvis du har et feriekort fra en tidligere ansættelse, skal du aflevere det til uddannelsesansvarlige, Susan Hedegaard, når du starter.
Efter den 1. maj 2018 har du fuld ferie med løn, altså 6 ugers ferie i alt.

Flextid

Ikast-Brande Kommune har flextidsordning, hvilket også gælder for dig som elev.
Dette giver dig mulighed for selv at tilrettelægge din arbejdsdag sammen med kollegaerne i din afdeling.

Som udgangspunkt er arbejdstiderne:

  • Mandag - onsdag 8.00 - 15.40
  • Torsdag 8.00 - 17.00
  • Fredag 8.00 - 13.45 *

* Rådhuset kan forlades kl. 13.15 med frokostpause fra 13.15 - 13.45. Det er frivilligt om man ønsker at følge arbejdstiden og holde frokostpause, dog er der ingen bemanding i kantinen.

Kantine

I Ikast-Brande Kommune er der kantine. Der blev i sommeren 2016 indført et nyt betalingssystem. Du skal betale med dit adgangskort, som du får udleveret på din første dag, hvor du samtidig kan overfører et beløb til kortet. (Se evt. elevhåndbogen for vejledning)

Foruden kaffe, te og varm kakao kan man til formiddagskaffen få rugbrød eller frisk bagte boller med ost og marmelade.

Til frokost serveres der hver dag en lun ret sammen med diverse blandede salater og hjemmebagt brød. Desuden er der rugbrød med forskelligt pålæg.

Kantine

Arbejdsmiljø

Som elev indgår du på lige fod med dine øvrige kolleger, det vil sige, at du naturligvis har din egen arbejdsplads.
Alle arbejdspladser i administrationen i Ikast-Brande Kommune har hæve/sænke bord, justerbar kontorstol, bærbar computer og telefon med headset.

Der er alt fra enemandskontorer til store åbne kontorlandskaber. Som elev vil du aldrig komme til at sidde i et kontor for dig selv. Det er også forskelligt fra afdeling til afdeling, hvor store kontorerne er.

Som elev i Ikast-Brande Kommune vil du indgå i et team med dine kollegaer. Men det forventes selvfølgelig ikke, at du skal have den samme faglige viden som kollegerne - du er elev, og derfor er det også altid okay at stille spørgsmål - måske kunne kollegerne også lære noget af det.

Arbejdsmiljoe

Det sociale

Som ansat i Ikast-Brande Kommune kan du blive medlem af personaleforeningen, der laver mange forskellige tiltag for medlemmerne.

Desuden arrangerer personaleforeningen en masse aktiviteter blandt andet sportsarrangementer, årlige fester, virksomhedsbesøg, udflugter, øl- og vinsmagning, familieture og julearrangementer. Hvis du vil være med, koster det kun 40 kroner om måneden, det bliver automatisk trukket fra din løn.

IMG_1016

Medindflydelse og medbestemmelse

Ikast-Brande Kommune er en attraktiv arbejdsplads, hvor medarbejderne oplever stor arbejdsglæde i et godt fysisk- og psykisk arbejdsmiljø.

"Det vil Ikast-Brande Kommune skabe ved, at:

  • arbejde med udgangspunkt i værdierne: dialog, tillid og ansvarlighed
  • sikre og udvikle samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere på et grundlag, der giver medarbejderne medindflydelse og medbestemmelse gennem direkte inddragelse i beslutningsprocessen på den enkelte arbejdsplads og i Ikast-Brande Kommune som helhed
  • sikre systematisk kompetenceudvikling med henblik på at løse kommunens opgaver samt tilgodese medarbejdernes behov for udvikling såvel fagligt som personligt
  • fremme engagement og effektivitet."

Citat fra: " Lokale aftale om medindflydelse og medbestemmelse" Ikast-Brande Kommune den 6. december 2006.

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000

Brande administrationsbygning ||  Nørre Snede administrationsbygning

 
E-mail og Digital Post

Kontakt ved generel henvendelse (uden cpr.nr.)
Kontakt ved personlig henvendelse (med cpr.nr.)

 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Ikast-Brande kommune, som vedrører Borgerservice. Så kan vi vejlede dig. Vær opmærksom på, at vi ikke må behandle spørgsmål, hvor der indgår personfølsomme oplysninger.