Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Efter elevtiden

Efter elevtiden er der gode muligheder for job og efterudddannelse. Dette kan du læse mere om her

Efter elevtiden

Vi, Ikast-Brande Kommune, håber på at beholde vores elever. Vi opfordrer derfor eleverne til at søge de stillinger, der bliver opslået. Vi kan desværre ikke garantere for fastansættelse efter endt elevtid.

Cirka 6 måneder før du er uddannet, har du lov til at søge de ledige stillinger hos kommunen. Hvis heldet er med dig, og du bliver tilbudt en stilling, kan du tiltræde i din nye afdeling, når der er 3 måneder tilbage af din elevtid. Du kan så færdiggøre din elevtid dér efter aftale med de implicerede afdelingsledere og uddannelsesansvarlige.

Mange af vores tidligere elever er stadig ansat ved Ikast-Brande Kommune, enten i en fast stilling eller som vikar.

Efter endt uddannelse vil du, som ansat ved Ikast-Brande Kommune, blive tilbudt relevant videreuddannelse.

Hvis du bliver ansat, bliver du tilbudt og forventes at deltage i kommunomuddannelsen, som opdeles i en basisuddannelse på cirka 9 måneder og op til tre specialmoduler af cirka 4 måneders varighed.
De to første moduler er delt op med to specialefag - ét på niveau 1 og ét på niveau 2.
I det sidste modul får man ikke undervisning - der skal man lave et afgangsprojekt, som består af en skriftlig opgave og en mundtlig eksamen.

Basisdelen består af:

  • Administration i kommuner og regioner.
  • Psykologi - kommunikation og samarbejde.
  • Organisationsudvikling og metodelære.

Der er en naturlig sammenhæng mellem fagområderne, og i undervisningen arbejdes der med en række overordnede fællestemaer med elementer fra alle tre fagområder.

Efter basisdelen kan man vælge specialefag indenfor alle fagområder.

Når du deltager i ovennævnte uddannelse, vil du få en ugentlig arbejdsfri dag til undervisning og lektielæsning.

Kommunomuddannelsen giver adgang til uddannelser på diplomniveau.
Alle specialefag er på VVU-niveau, og hvert fag svarer til 10 ECTS-point.
Specialedelen svarer til i alt 20 ECTS point.

Der kan læses mere om kommunom på: http://www.cok.dk/kommunom

Efter endt kommunomuddannelse er der mulighed for at deltage i andre uddannelser f.eks. på Den Kommunale Højskole - alt efter interesse og naturligvis efter behov for at kunne bestride din stilling.


 
Adrianne Guldhammer, medarbejder i løn og personale.

Dtadgul

Mit navn er Adrianne og jeg er 34 år. Jeg startede som elev i offentlig administration ved Ikast-Brande Kommune 1. september 2017.

Noget af det jeg synes er rigtig godt ved Ikast-Brande Kommune er, at jeg inden den første arbejdsdag fik tilsendt introduktionsmateriale. På den måde havde jeg mulighed for at læse mere om min kommende arbejdsplads, og ikke mindst blive klogere på hvad det vil sige at være elev ved Ikast-Brande Kommune.

Derudover var jeg på introtur de første 2 dage, hvor jeg fik en grundig rundtur på min nye arbejdsplads, og mødte de andre elever der startede samme tid som jeg.

Der blev taget rigtig godt imod mig, og jeg fik meget ansvar fra dag et af. Det har jeg haft det rigtig godt med, og der har løbende været en udvikling i mine opgaver. Der er ingen tvivl om at Ikast-Brande Kommune gør meget for at kigge på den enkeltes kvalifikationer.

Ved ansættelsessamtalen fik jeg mulighed for at være med til at ønske hvilke afdelinger jeg kunne se mig selv i, og det har været fantastisk at være rundt i de forskellige afdelinger. På den måde har jeg på to år, fået afprøvet mange forskellige arbejdsopgaver og mødt mange fantastiske kollegaer.

Jeg har haft en tæt dialog med mine elevansvarlige i de forskellige afdelinger, hvor der er blevet lyttet meget til mine ønsker, dette har været med til og udvikle mig fagligt men også personligt.

Der var mange forskellige artede opgaver i min elevtid, jeg startede med at være i jobcentret hvor jeg havde mange forskellige opgaver lige fra servicering af jobkonsulenter til ekspedition af borger i skranken.

Jeg var derefter i Arbejdsmarkedsstaben, hvor jeg fik mere økonomi under neglene. Det var ved udarbejdelse af fleksrefusion, løntilskud og diverse faktura betalinger.

I min sidste del af elevtiden, var jeg i Løn og Personale, hvor jeg fra dag et af fik mine egne institutioner, afstemninger samt mange andre lønopgaver. Det har været utrolig spændende, og der kunne jeg se hvor meget det skinner igen, at Ikast-Brande Kommune går meget ind for tillid, dialog og ansvarlighed. Det har været en fantastisk elevtid, hvor jeg har lært rigtig meget fagligt men også udviklet mig personligt.

I dag sidder jeg som lønkonsulent i Løn og Personale, hvor jeg har skole og børnehave institutioner samt afstemninger, fakturabetalinger, refusioner m.m. Herudover er jeg elevansvarlig, hvor jeg også er ansvarlig når vi har vores årlige elevrekruttering. Det er fantastisk at være på en arbejdsplads, hvor jeg hele tiden har mulighed for at udvikle mig, og blive udfordret.

 

Michelle Dynesen, medarbejder i Arbejdsmarkedesafdelingens Stab - Fronten i Jobcenteret

Michelle Dynesen

Jeg hedder Michelle Dynesen og er 29 år gammel.
Jeg startede som elev i Ikast-Brande Kommune i 2014.

Det jeg synes er rigtig fedt ved elevtiden i Ikast-Brande kommune er, at man får lov til at komme i tre forskellige afdelinger, så man bedre kan kræse sig ind på hvilke områder man brænder for i løbet af sin uddannelse.

Mit første år var jeg i Løn og personaleafdelingen, hvor jeg lavede løn for diverse afdelingerne. Jeg blev vildt overrasket over hvor meget ansvar man får, og tilliden de har til en, allerede ved uddannelsens start.

I min elevtid prøvede jeg mange forskellige ting. Jeg var blandt andet så heldig at være med til elevrekruttering i både 2015 og 2016. Det er en enorm spændende opgave.

Jeg har også hjulpet til ved folketingsvalget og folkeafstemningen i 2016.

Udover Løn og personaleafdelingen har jeg været et halvt år i familierådgivningen i Nørre Snede samt et halvt år i Jobservice, hvor jeg sluttede min elevtid af. Da der var 4 måneder tilbage af min uddannelse, fik jeg et vikariat i Personale- og organisationsafdelingen. Jeg nåede at være der godt 14 dage, inden jeg fik en fast stilling i det gamle Jobservice, som nu hedder Arbejdsmarkedets Stab - Det administrative team, som er alle de administrative medarbejder samlet i en gruppe.

Jeg er utrolig glad for den stilling jeg sidder i nu, da den både indeholder personlig- og telefonisk betjening af borgere, samt administrative opgaver.

Mine administrative opgaver består blandt andet i at lave diverse opgaver for jobkonsulenterne, jobrotation, bevilling af tilskud til voksenlærling. Jeg er desuden også superbruger på forskellige fag systemer, hvilket giver mig en del ad hoc opgaver.

Ydermere er jeg elevansvarlig for eleven i vores afdeling. Det er min opgave, at eleverne kommer igennem de ting de skal, mens de er hos os. Det er en opgave, hvor man kan udvikle sig meget. Alle elever er forskellige, og skal behandles forskelligt, for at de og vi, får det bedste ud af deres elevtid.  

Får man en fast stilling efter endt elevtid, er der mulighed for at efteruddanne sig. Jeg synes det er rigtig fedt at have et job, hvor man hele tiden bliver udfordret og at man har muligheden for at udvikle sig.

 

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.