Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Efter elevtiden

Efter elevtiden er der gode muligheder for job og efterudddannelse. Dette kan du læse mere om her

Efter elevtiden

Vi, Ikast-Brande Kommune, håber på at beholde vores elever. Vi opfordrer derfor eleverne til at søge de stillinger, der bliver opslået. Vi kan desværre ikke garantere for fastansættelse efter endt elevtid.

Cirka 6 måneder før du er uddannet, har du lov til at søge de ledige stillinger hos kommunen. Hvis heldet er med dig, og du bliver tilbudt en stilling, kan du tiltræde i din nye afdeling, når der er 3 måneder tilbage af din elevtid. Du kan så færdiggøre din elevtid dér efter aftale med de implicerede afdelingsledere og uddannelsesansvarlige.

Mange af vores tidligere elever er stadig ansat ved Ikast-Brande Kommune, enten i en fast stilling eller som vikar.

Efter endt uddannelse vil du, som ansat ved Ikast-Brande Kommune, blive tilbudt relevant videreuddannelse.

Hvis du bliver ansat, bliver du tilbudt og forventes at deltage i kommunomuddannelsen, som opdeles i en basisuddannelse på cirka 9 måneder og op til tre specialmoduler af cirka 4 måneders varighed.
De to første moduler er delt op med to specialefag - ét på niveau 1 og ét på niveau 2.
I det sidste modul får man ikke undervisning - der skal man lave et afgangsprojekt, som består af en skriftlig opgave og en mundtlig eksamen.

Basisdelen består af:

  • Administration i kommuner og regioner.
  • Psykologi - kommunikation og samarbejde.
  • Organisationsudvikling og metodelære.

Der er en naturlig sammenhæng mellem fagområderne, og i undervisningen arbejdes der med en række overordnede fællestemaer med elementer fra alle tre fagområder.

Efter basisdelen kan man vælge specialefag indenfor alle fagområder.

Når du deltager i ovennævnte uddannelse, vil du få en ugentlig arbejdsfri dag til undervisning og lektielæsning.

Kommunomuddannelsen giver adgang til uddannelser på diplomniveau.
Alle specialefag er på VVU-niveau, og hvert fag svarer til 10 ECTS-point.
Specialedelen svarer til i alt 20 ECTS point.

Der kan læses mere om kommunom på: http://www.cok.dk/kommunom

Efter endt kommunomuddannelse er der mulighed for at deltage i andre uddannelser f.eks. på Den Kommunale Højskole - alt efter interesse og naturligvis efter behov for at kunne bestride din stilling.Stella Klit, medarbejder i Ledelsessekretariatet

Stella Klit

Jeg hedder Stella og er 35 år.
Jeg startede som elev ved Ikast Kommune i 2003, som siden blev til Ikast-Brande Kommune. 

Noget af det jeg synes var rigtig godt ved elevtiden hos Ikast Kommune var, at man fik lov at komme rundt i flere afdelinger, og på den måde fik prøvet kræfter med en masse forskellige arbejdsopgaver. På den måde slutter man elevuddannelsen af med at have en god idé om, hvilke arbejdsområder man gerne vil beskæftige sig med fremover. Efter endt elevtid var jeg ansat i et par vikariater, indtil jeg i 2007 blev fastansat ved kommunen. 

Efter at have været i flere afdelinger sidder jeg i dag i Ledelsessekretariatet, hvor jeg primært arbejder med HR. Derudover er jeg ansvarlig for vores ESDH-system og er ligeledes en del af valgssekretariatet, hvor vi arrangerer alle de valg, der afvikles. Jeg synes, at Ikast-Brande Kommune er en rigtig spændende arbejdsplads, hvor der er rig mulighed for udfordringer, personlig udvikling og videreuddannelse. Der er stor mulighed for at præge sin egen arbejdsdag, og der er stor tillid til, at vi som medarbejdere løser vores opgaver bedst muligt. Den uformelle tone, vi har i Ledelsessekretariatet, betyder meget for mig. Vi arbejder seriøst med alle vores opgaver, men der er altid plads til et godt grin og lidt spas og løjer. 

Noget af det jeg også sætter stor pris på, ved at være ansat hos Ikast-Brande Kommune, er vores arbejdstider. Vi har flekstid og har derfor mulighed for selv at tilrettelægge vores arbejdsdag sammen med de nærmeste kolleger, så hverdagen hænger bedst muligt sammen.

 

Michelle Dynesen, medarbejder i Arbejdsmarkedesafdelingens Stab - Fronten i Jobcenteret

Michelle Dynesen

Jeg hedder Michelle Dynesen og er 29 år gammel.
Jeg startede som elev i Ikast-Brande Kommune i 2014.

Det jeg synes er rigtig fedt ved elevtiden i Ikast-Brande kommune er, at man får lov til at komme i tre forskellige afdelinger, så man bedre kan kræse sig ind på hvilke områder man brænder for i løbet af sin uddannelse.

Mit første år var jeg i Løn og personaleafdelingen, hvor jeg lavede løn for diverse afdelingerne. Jeg blev vildt overrasket over hvor meget ansvar man får, og tilliden de har til en, allerede ved uddannelsens start.

I min elevtid prøvede jeg mange forskellige ting. Jeg var blandt andet så heldig at være med til elevrekruttering i både 2015 og 2016. Det er en enorm spændende opgave.

Jeg har også hjulpet til ved folketingsvalget og folkeafstemningen i 2016.

Udover Løn og personaleafdelingen har jeg været et halvt år i familierådgivningen i Nørre Snede samt et halvt år i Jobservice, hvor jeg sluttede min elevtid af. Da der var 4 måneder tilbage af min uddannelse, fik jeg et vikariat i Personale- og organisationsafdelingen. Jeg nåede at være der godt 14 dage, inden jeg fik en fast stilling i det gamle Jobservice, som nu hedder Arbejdsmarkedets Stab - Det administrative team, som er alle de administrative medarbejder samlet i en gruppe.

Jeg er utrolig glad for den stilling jeg sidder i nu, da den både indeholder personlig- og telefonisk betjening af borgere, samt administrative opgaver.

Mine administrative opgaver består blandt andet i at lave diverse opgaver for jobkonsulenterne, jobrotation, bevilling af tilskud til voksenlærling. Jeg er desuden også superbruger på forskellige fag systemer, hvilket giver mig en del ad hoc opgaver.

Ydermere er jeg elevansvarlig for eleven i vores afdeling. Det er min opgave, at eleverne kommer igennem de ting de skal, mens de er hos os. Det er en opgave, hvor man kan udvikle sig meget. Alle elever er forskellige, og skal behandles forskelligt, for at de og vi, får det bedste ud af deres elevtid.  

Får man en fast stilling efter endt elevtid, er der mulighed for at efteruddanne sig. Jeg synes det er rigtig fedt at have et job, hvor man hele tiden bliver udfordret og at man har muligheden for at udvikle sig.

 

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000
 
Kontakt og Digital Post
Digital post 
 
 

Administration Vest ||  Nørre Snede administrationsbygning 
 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Borgerservice om f.eks. Pas, Nemid, Folkeregister, Sygesikring, og Ydelser så vil vi prøve at vejlede dig. Vær opmærksom på, at du ikke må oplyse personfølsomme oplysninger. Hvis du har brug for oplysninger om din egen sag/udbetaling, skal du ringe på 9960 4000 inden for åbningstiden, eller sende en besked via din e-boks.