Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Ansøgningskrav

For at blive kontorelev med speciale i offentlig administration ved Ikast-Brande Kommune, skal du have bestået eller forventer at bestå:

 • EUX
 • HG-kontor med specialer der giver adgang til offentlig administration
 • HHX suppleret med 5 ugers forløb ved handelsskolen
 • Studenter/HF eksamen suppleret med HGS - 10 ugers forløb ved handelsskolen svarende til HGS.
 • Øvrige studentereksamen suppleret med 10 ugers forløb ved handelsskolen

Du skal have bestået fagene på følgende niveau:

 • Dansk C - med karakteren over middel
 • Erhvervsøkonomi E
 • Engelsk D
 • Andet sprog f.eks. tysk, spansk, fransk E
 • IT C - med karakteren over middel
 • Salg og Service D
 • Samfundsfag D

Du skal vedlægge dokumentation for din uddannelse, som bilag til din ansøgning.
Hvis du allerede er færdig med uddannelsen, skal du således vedlægge dit uddannelsesbevis, som dokumentation for opnåelse af de faglige niveauer.

Forventer du at afslutte din uddannelse i sommeren 2017, skal det tydeligt fremgå af din ansøgning. Du må desuden gerne vedlægge kopi af standpunkts- og terminskarakterer.

Er du i tvivl, om din uddannelse er adgangsgivende, kan du spørge din studievejleder eller kontakte UCH (Uddannelsescenter Holstebro).

De ansøgninger, hvor ovenstående ikke fremgår tydeligt, vil ikke blive taget i betragtning.

Ikast-Brande Kommune opfordrer alle til at søge stillingen uanset køn, alder, etnisk baggrund, handicap m.v.

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast 
Tlf: 9960 4000

Brande administrationsbygning ||  Nørre Snede administrationsbygning

 
E-mail og Digital Post

Kontakt ved generel henvendelse (uden cpr.nr.)
Kontakt ved personlig henvendelse (med cpr.nr.)

 

Chat ikon

Chat med Borgerservice

Du kan bruge chatten til at stille spørgsmål direkte til Ikast-Brande kommune, som vedrører Borgerservice. Så kan vi vejlede dig. Vær opmærksom på, at vi ikke må behandle spørgsmål, hvor der indgår personfølsomme oplysninger.